Επικοινωνία: +30 2310 533 540 (08:30 - 17:00 GMT+3)

#Tech Υψηλής Πίεσης Aντλία Καυσίμου

Η αντλία υψηλής πίεσης (ή αντλία έγχυσης) είναι ένα μηχανικό εξάρτημα του συστήματος injection, η οποία παραλαμβάνει το καύσιμο από το κύκλωμα παροχής και το θέτει υπό πίεση πριν αυτό εισέλθει στον αυλό των μπεκ.

Γιατί μία αντλία έγχυσης συμπιέζει το καύσιμο; Η βενζίνη ή το πετρέλαιο δεν μπορούν απλά να φτάσουν τον θάλαμο καύσης μέσω της βαρύτητας. Στην πραγματικότητα τα μπεκ είναι σχεδιασμένα ώστε να δημιουργούν εκνέφωμα και όχι απλά να ψεκάζουν το καύσιμο, κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι το καύσιμο τέθηκε σε πίεση. Αυτό γίνεται ώστε να επιτυγχάνεται μια πολύ πιο ακριβής και πλήρης έγχυση του καυσίμου. Όσο υψηλότερη είναι η πίεση ψεκασμού, τόσο πιο εύκολο είναι να έχουμε ακριβείς και διαδοχικούς ψεκασμούς (για να μην αναφέρουμε τους προ-ψεκασμούς και τους μετα-ψεκασμούς).

Η αντλία έγχυσης έχει τον εξής ρόλο: οδηγεί το καύσιμο στη βέλτιστη πίεση και το κρατά εκεί, όσο ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.

Στους κινητήρες πετρελαίου με σύστημα Common Rail τελευταίας γενιάς η πίεση ψεκασμού φτάνει τα 2.200 bar, ενώ στους βενζινοκινητήρες άμεσου ψεκασμού μπορεί να φτάσει τα 100 bar. Η μεγάλη διαφορά στις πιέσεις ψεκασμού των δύο συστημάτων, οφείλεται στην σύνθεση των δύο καυσίμων η οποία είναι ριζικά διαφορετική. Το diesel και η βενζίνη έχουν διαφορετικές πυκνότητες και εξαιτίας αυτής της διαφοράς η ανάφλεξή τους γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Το diesel αυτοαναφλέγεται και για το λόγο αυτό θα πρέπει να τεθεί σε υψηλότερη πίεση, καθώς υψηλότερη πίεση = υψηλότερη θερμοκρασία. Η βενζίνη αντιθέτως, αναφλέγεται λόγω σπινθηρισμού από το μπουζί και για αυτό δεν είναι απαιτείται υψηλή θερμοκρασία και συμπίεση.

Εάν ένα πρόβλημα αρχίζει να εμφανίζεται στην αντλία υψηλής πίεσης με το πέρασμα του χρόνου, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες επιπτώσεις είναι:

  • – Πτώση ισχύος
  • – Κενά στην απόδοσης του κινητήρα
  • – Ο κινητήρας δεν ξεκινά ή σβήνει κατά την κίνηση του οχήματος
  • – Πλήρης καταστροφή του κινητήρα
–  Μετάφραση πληροφοριών από το τεχνικό τμήμα της Meat&Doria Srl.

Ίσως σας ενδιαφέρουν ...