Επικοινωνία: +30 2310 533 540 (08:30 - 17:00 GMT+3)

#Tech Πρεσοστάτης

(Διακόπτης Πίεσης συστήματος κλιματισμού)

Ο Πρεσοστάτης είναι μια ηλεκτρομηχανική συσκευή ασφαλείας. Οι πρεσοστάτες αποτελούν μέρος του συστήματος προστασίας της εγκατάστασης του κλιματισμού και τοποθετούνται συνήθως μεταξύ του συμπυκνωτή και της εκτονωτικής βαλβίδας. Είναι ηλεκτρονικοί αισθητήρες, ευαίσθητοι στη μεταβολή της πίεσης του κυκλώματος ψύξης.

Ο ρόλος του πρεσοστάτη στο ψυκτικό κύκλωμα του κλιματισμού είναι η προστασία του κυκλώματος και του συμπιεστή από πολύ υψηλές ή από πολύ χαμηλές πιέσεις και η ρύθμιση της πίεσης συμπύκνωσης του ψυκτικού μέσου.

  • Πιο συγκεκριμένα, ο πρεσοστάτης επεμβαίνει στον ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη του συμπιεστή, στην περίπτωση που η πίεση του κυκλώματος ανέβει σε επικίνδυνα επίπεδα και στο βεντιλατέρ του συμπυκνωτή στην περίπτωση που η θερμοκρασία συμπύκνωσης δεν φτάνει στα επιθυμητά επίπεδα.
  • Επίσης σε περίπτωση απουσίας του ψυκτικού μέσου από το ψυκτικό κύκλωμα ο συμπιεστής απενεργοποιείται.

Γενικώς, ο πρεσοστάτης επιτρέπει στον συμπιεστή να λειτουργήσει μόνο εντός της ελάχιστης και της μέγιστης επιτρεπόμενης από τον κατασκευαστή πίεσης.

Σε περίπτωση που το όχημα διαθέτει αυτόματο κλιματισμό ο πρεσοστάτης επικοινωνεί απευθείας με την κεντρική μονάδα ελέγχου (ECU) ή την ειδική μονάδα ελέγχου του κλιματισμού. Οι πρεσοστάτες κατηγοριοποιούνται αναλόγως του τύπου και του πλήθους των ρυθμίσεων που μπορούν να εκτελέσουν σε:

  • Μεγίστου ορίου πίεσης
  • Ελαχίστου ορίου πίεσης
  • Δυαδικούς πρεσοστάτες
  • Τριαδικούς πρεσοστάτες
  • Πρεσοστάτες 4 επάφων
  • Γραμμικούς πρεσοστάτες

Αναλυτικά:

Οι πρεσοστάτες κατηγοριοποιούνται αναλόγως του τύπου και του πλήθους των ρυθμίσεων που μπορούν να εκτελέσουν. Υπάρχουν δυαδικοί (binary) και τριαδικοί (trinary), οι οποίοι διαθέτουν δύο και τρείς, αντίστοιχα, εσωτερικές επαφές με προκαθορισμένες λειτουργίες και λειτουργούν με μη συνεχή τρόπο, βάσει σταθερών μετρήσεων πίεσης. Επίσης υπάρχουν οι γραμμικοί (linear) πρεσοστάτες οι οποίοι διαφέρουν στο ότι παρέχουν συνεχή επιτήρηση και παρέμβαση τόσο στον συμπιεστή όσο και στο βεντιλατέρ του συμπυκνωτή.

.

Τέλος, υπάρχουν οι πρεσοστάτες 4 επαφών, οι οποίοι λαμβάνουν εντολή από την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα του κλιματισμού και επενεργούν τόσο στο βεντιλατέρ του συμπυκνωτή (ρύθμιση της ταχύτητας υψηλή ή χαμηλή) όσο και στον συμπιεστή. Οι πρεσοστάτες μπορούν να διαχωριστούν επίσης στους εξής τρεις τύπους: Eλάχιστου ορίου πίεσης, Mέγιστου ορίου πίεσης και Περισσότερων λειτουργιών. Επίσης υπάρχουν οι γραμμικοί (linear) πρεσοστάτες οι οποίοι διαφέρουν στο ότι παρέχουν συνεχή επιτήρηση και παρέμβαση τόσο στον συμπιεστή όσο και στο βεντιλατέρ του συμπυκνωτή.

Η κατασκευαστική τους αρχιτεκτονική είναι κατά βάση ίδια. Στο εσωτερικό του κυλίνδρου υπάρχει μία μεμβράνη, η οποία σε προκαθορισμένες τιμές πίεσης, ανοίγει ή κλείνει το ηλεκτρικό κύκλωμα με το οποίο σχετίζεται.

Πρεσοστάτης ελάχιστου ορίου πίεσης: Ο διακόπτης ελάχιστου ορίου πίεσης έχει ευαισθησία σε μία συγκεκριμένη ελάχιστη τιμή πίεσης που επιτρέπει την λειτουργία του συστήματος. Ανοίγει ή κλείνει μια επαφή με την επίτευξη της απαραίτητης πίεσης για την λειτουργία του συστήματος. Συνήθως είναι τοποθετημένος στην σωλήνωση της υψηλής πίεσης και διακόπτει την λειτουργία του συμπιεστή σε περίπτωση απουσίας ψυκτικού μέσου.

Πρεσοστάτης μέγιστου ορίου πίεσης: Ο διακόπτης μέγιστου ορίου πίεσης έχει βαθμονομηθεί στην μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση, πέραν της οποίας το σύστημα μπορεί να πάθει ζημιά.

Σε περίπτωση που η πίεση φτάσει αυτό το όριο, ο διακόπτης ανοίγει ή κλείνει το κύκλωμα (επενεργώντας στον συμπλέκτη του συμπιεστή), προκαλώντας την πτώση της πίεσης. Συνήθως είναι τοποθετημένος στην σωλήνωση της υψηλής πίεσης. . Πρεσοστάτης περισσότερων λειτουργιών:
Αυτό το είδος πρεσοστάτη είναι κατασκευασμένο ώστε να συνδυάζει τις λειτουργίες του πρεσοστάτη υψηλής και χαμηλής πίεσης και είναι τοποθετημένος στο τμήμα υψηλής πίεσης του κυκλώματος ψύξης.

Ίσως σας ενδιαφέρουν ...